taczka

Sterowania automatyczne – co musisz wiedzieć

Automatyczne sterowanie systemem nawadniającym składa z kilku ważnych elementów:
• sterownika czasowego
• czujnika (opcjonalnie)
• zaworów elektromagnetycznych
• kabli sterujących

Charakterystyka elementów systemu nawadniającego

Sterowniki czasowe ze względu na rodzaj zasilania dzielą się na: bateryjne i zasilane prądem zmiennym 230 V. O wyborze odpowiedniego modelu sterownika decyduje dostęp do sieci elektrycznej. Programowanie sterownika polega na określeniu częstotliwości nawadniania, czasu startu nawadniania w ciągu dnia, a także czasu pracy zaworów. Czas pracy takich zaworów można ustawić od 1 minuty do kilkunastu godzin.
Czujniki to urządzenia wykorzystywane do chwilowego zawieszenia realizacji programu prowadzącego nawadnianie. Zawieszenie następuje, gdy podlewanie nie jest potrzebne z powodu opadów deszczu, wysokiej wilgotność podłoża, temperatury czy wiatru. Jedne z bardziej popularnych czujników to czujniki opadu deszczu, a także czujnik wilgotności gleby.
Zawory elektromagnetyczne służą do otwierania i zamykania dopływu wody do sprzętów nawadniających. Zwykle zawory są zamknięte. Otwierają się dopiero po otrzymaniu sygnału ze sterownika czasowego.
Kable sterujące przekazują sygnały ze sterownika czasowego do zaworów elektromagnetycznych oraz uruchamiają czujniki. Napięcie płynące przez kable wynosi 24 V.

Dodaj komentarz